Povod odlaska u Milano bio je jedan koncert. Kako doma imamo malu bebu, tako si vremenski nismo mogli priuštiti predugo …