Skip to content
sto-su-meke-vjestine


Što su meke vještine (soft skills)?

Kako ih evaluiramo i kako ih razvijamo?

Znaš li da je više istraživanja pokazalo da 75 do 85 % dugoročnog uspjeha ovisi o vještinama rada s ljudima, a tek preostali dio o tehničkim, stručnim znanjima?

Znaš li da je poslodavcima puno teže podučavati zaposlenike mekim vještinama nego stručnim znanjima i da redovito prednost pri zapošljavanju daju kandidatima kod kojih vide razvijene vještine poput komunikacije, motivacije, kreativnosti i uspješnog rješavanja izazovnih situacija?

Upravo je zbog toga važno raditi na razvoju različitih mekih vještina. Meke vještine omogućavaju nam biti konkurentnima na tržištu rada, utječu na naš poslovni razvoj i uspjeh općenito.

Kako definiramo meke vještine? 

Meke vještine (soft skills) znanja su koja ne stječemo formalnim obrazovanjem, ali njihovom uporabom postižemo izvrsnije rezultate u bilo kojem području. One uključuju zdrav razum, visok stupanj emocionalne inteligencije, sposobnost snalaženja među ljudima, izražen pozitivan i fleksibilan stav te su kao takve od strateške važnosti za uspjeh u poslovnom i privatnom životu.

Iako se ne uče formalnim putem, usvajaju se već od najranije dobi kroz odnose u obitelji, druženja, okružje u školi.

Radi lakšeg definiranja često se stavljaju u odnos s tvrdim vještinama – hard skills koje se stječu formalnim obrazovanjem i osposobljavaju za određene djelatnosti – jezici, programiranje, medicina, grafički dizajn i slično.

Koje vještine spadaju u meke?

Meke vještine često se nazivaju i people skills jer većinom uključuju interakciju s drugima. Komunikacija je zasigurno jedna od najvažnijih mekih vještina, a podrazumijeva čitav spektar vještina. Aktivno slušanje, pregovaranje, neverbalna komunikacija, moć uvjeravanja, javno govorenje, pisana komunikacija, storytelling, primanje i davanje feedbacka samo su neke od komunikacijskih vještina koje nam pomažu doseći poslovnu izvrsnost.

Posebno volim naglasiti komunikaciju jer, ako ne znamo ispravno uobličiti misao, ako nismo vješti u komunikaciji, nažalost, većina ostalih vještina ne dolazi do izražaja. Ako imamo ideju kako se, primjerice, postaviti u konfliktnoj situaciji, ali pritom zaboravimo na asertivnu komunikaciju i na važnost aktivnog slušanja, naše teorijsko znanje o rješavanju konflikata pada u vodu. Isto tako, ako smo vrsni stručnjaci u matematici i želimo prenijeti to znanje na druge, moramo postati vrsni komunikatori.

Ipak, meke vještine nisu samo vještine komunikacije i odnosa s drugima već i odnosa sa samim sobom. Tako u meke vještine ubrajamo upravljanje vremenom, motivaciju, kreativnost, nošenje sa stresnim situacijama ili neuspjehom, kritičko razmišljanje, prilagodljivost itd.

Prema Linkedinu poslodavci su unatrag dvije godine najviše tražili pojedince kojima je razvijeno sljedećih pet vještina:

  1. kreativnost
  2. sposobnost uvjeravanja
  3. sposobnost surađivanja
  4. prilagodljivost
  5. emocionalna inteligencija.

Kako evaluiramo meke vještine?

Meke vještine teško su mjerljive i teško se mogu ocijeniti. Ako tražimo suradnike, zaposlenike, kako procijeniti koliko je netko dobar u, primjerice, rješavanju konfliktne situacije?

Odgovor se krije u STAR metodi koja se odnosi na postavljanje situacijskih pitanja poput:

  • Opišite nam jednu stresnu situaciju i kako ste postupili.
  • Izdvojite situaciju u kojoj ste napravili pogrešku i kako ste to riješili.
  • Kako motivirate sebe ili svoje kolege u teškim situacijama? Navedite primjer.

Ako smo u ulozi kandidata na razgovoru za posao, priprema odgovora na takva pitanja s pomoću STAR tehnike pomaže nam opisati prošle događaje na jednostavan i konkretan način.

Ovo je vrlo čest primjer pitanja na razgovoru za posao:

Opišite nam jednu stresnu situaciju i kako ste ju riješili.

Kako bi odgovor pripremljen po STAR metodi mogao izgledati?

S (situation) – opis konkretne situacije

Radila sam na zajedničkom projektu s dvije kolegice s jasno podijeljenim zadatcima i rokovima. Jedna od kolegica nije poštovala rok za zadatak koji je bio preduvjet za daljnji tijek projekta.

T (task) – koja je bila tvoja uloga

Kao voditeljica projekta redovito sam podsjećala na rokove. Došao je posljednji dan i ponovno sam pitala što je s njezinim dijelom posla nakon čega sam dobila bezobrazan i neprimjeren odgovor.

A (action) – kako si postupio/la

Odlučila sam joj dati konstruktivan feedback kojim sam iznijela svoj stav o tome kako njezino ponašanje utječe na projekt i radnu atmosferu.

R (result) – kakav je bio ishod

Rezultat je bio vrlo otvoren razgovor i bolje međusobno upoznavanje. Zadatak je riješen na vrijeme i, što je najvažnije, poslije smo jako dobro surađivale.

Takvim odgovorom poslodavac je u manje od dvije minute dobio puno više od odgovora kako reagiramo u stresnoj situaciji.

Mogao je zaključiti i sljedeće: preuzima inicijativu, poznaje koncept davanja feedbacka, sposobna je riješiti zategnutu situaciju s kolegama itd.

Jednostavna, učinkovita i metoda koja donosi rezultate.

Poslodavcima je to jedini način za provjeru mekih vještina, a kandidatima idealna prigoda da se pokažu u najboljem svjetlu.

5 načina kako poboljšati meke vještine

Rijetko tko prirodno je talentiran u mekim vještinama, ali je dobra vijest da se one mogu učiti, vježbati i usavršavati tijekom cijeloga života.

U nastavku dijelim pet načina na koji možemo razvijati svoje meke vještine:

1. Nauči slušati

Aktivno slušanje preduvjet je svake uspješne komunikacije. Ne kaže se uzalud da postoji razlog zašto imamo dva uha i samo jedna usta. 🙂

2. Zatraži povratnu informaciju

To je važan faktor o kojem ovisi brzina svladavanja različitih vještina i poslovni uspjeh općenito, neovisno o tome jesmo li tek na početku ili već neko vrijeme koračamo poslovnim svijetom. Zahvaljujući povratnim informacijama koje dobivamo od relevantnih osoba možemo puno brže osvijestiti naše snage i poboljšati naše slabije točke.

 

3. Educiraj se

Tečajevi, seminari, društvene mreže, radionice, knjige, sadržaj u različitim formatima dostupniji je nego ikada prije. Online platforme koje sam dosad isprobala su Udemy i Highbrow. Na objema možeš naći niz tečajeva i treninga vezanih za različite meke vještine. Također škicni SkillshareEdx Coursera.

4. Pripazi s kime provodiš vrijeme

Kaže se da smo prosjek pet osoba s kojima najviše provodimo vrijeme, s kojima smo najviše u komunikaciji. To znači da je poželjno što više vremena provoditi s pojedincima koji imaju pozitivan utjecaj na nas, koji nas inspiriraju i od kojih možemo učiti. Sa svima ostalima imamo potpuno pravo odnos svesti na minimum. Isto se odnosi i na društvene mreže i na sadržaj koji konzumiramo.

5. Zauzmi pozitivan stav

Pozitivan stav pomaže nam da budemo fleksibilniji i prilagođavamo se nepredvidivom poslovnom okružju i izazovima koje nam ono nosi. Ključan je u nošenju sa stresom, u rješavanju konfliktnih situacija i od velike važnosti za poslovni (i životni) uspjeh.


Za kraj, čitava je lepeza mekih vještina. Neka ti to ne stvara konfuziju. Nije ni realno ni moguće da se baviš svakom od njih. Odaberi samo jednu vještinu (koja ti je u ovom trenutku najpotrebnija) i počni raditi na njoj.

Ako na tome putu ikako mogu pomoći, piši mi na mail ili se pretplati na newsletter u kojem dva puta mjesečno dijelim dodatne alate i savjete koji bi ti mogli biti zanimljivi.

Do sljedećeg teksta družimo se ovdje.

Ana