I tako nakon pakiranja L. koja je za vrijeme naše NY avanture preselila baki i didi, došlo je vrijeme da …